คู่มือนโยบายยาเสพติด IDPC

Publications

คู่มือนโยบายยาเสพติด IDPC

9 October 2014

ผู้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติดกำลังทำงานในยุคของความไม่แน่นอน ยุทธศาสตร์ง่ายๆ “สงครามยาเสพติด” ล้มเหลวอันเนื่องจากมีวัตถุประสงค์หลักที่จะถอนรากถอนโคนตลาดยาที่ผิดกฎหมายและลดความชุกของผู้เสพยา ในขณะเดียวกันกลับมีหลักฐานการเพิ่มขึ้นของผลกระทบเชิงลบอย่างใหญ่หลวงในด้านสุขภาพ สิทธิมนุษยชนอันเนื่องจากผู้บังคับใช้กฎหมาย รัฐบาลแต่ละสมัยพยายามที่จะจัดทำนโยบายทางเลือกเพื่อที่จะสะท้อนอันตรายอันเนื่องจากผู้เสพยาและตลาดยาเสพติด

คู่มือนโยบายยาเสพติด IDPC ได้นำหลักฐานและตัวอย่างของการปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับโลก เพื่อให้แนวทาง ในการทบทวน ออกแบบ และการดำเนินการนโยบายยาเสพติด คู่มือเล่มนี้ถูกออกแบบมา เพื่อช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายยาเสพติดแห่งชาติ มีกระบวนการในการ พัฒนาโครงการ นโยบายยาเสพติดของประเทศที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม คำนึงถึงมนุษยธรรม แต่ละบทจะแนะนำประเภทของนโยบายที่ท้าทาย วิเคราะห์หลักฐานและประสบการณ์ของหลากหลายประเทศ และนำเสนอข้อแนะนำ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาตอบสนองนโยบายที่มีประสิทธิภาพ

คู่มือฉบับนี้ เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 มีทั้ง ภาษาอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย ไทย และจีน เช่นเดียวกับคู่มือเล่มแรกที่พิมพ์เมื่อ ปี 2010 ซึ่งได้รวบรวมการวิจัยและการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายของเราในระดับโลก

สมัครสมาชิก แจ้งข่าวIDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด