แบบสอบถาม IDPC เกี่ยวกับ COVID-19

Paulo Biagent - For EuroNPUD - Advice for people who use drugs https://bit.ly/2JrWGLo

News

แบบสอบถาม IDPC เกี่ยวกับ COVID-19

8 April 2020

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ COVID-19 มีผลรุนแรงสร้างความท้าทายในหลากหลายมิติแก่สังคมทั่วโลก ชุมชนที่ถูกเพ่งเล็งจาก'สงครามยาเสพติด' อาศัยอยู่ในพื้นที่สถานการณ์เสี่ยง ถูกกีดกัน ตีตราหรือกล่าวโทษจะได้รับผลกระทบทางลบจากการแพร่ระบาดนี้อย่างแตกต่างและไม่สมส่วน

ในแบบสอบถามนี้เครือข่ายระดับโลกเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนถกเถียงเกี่ยวกับนโยบายด้านยาเสพติดที่เป็นกลางและเปิดเผยหรือ IDPC มีความประสงค์ขอความร่วมมือจากสมาชิกที่หลากหลายและผู้ร่วมงานประชาสังคมในการบันทึกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้และทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับข้อท้าทายที่เกิดขึ้นสำหรับองค์กรและชุมชนที่เราเป็นผู้แทน ข้อมูลที่ได้รับจะสามารถช่วยบ่งบอกถึงสิ่งที่เราสามารถทำร่วมกันได้ในฐานะผู้ปฏิรูปนโยบายยาเสพติดเพื่อตอบสนองกับวิกฤติกาลนี้

เราเข้าใจว่าสถานการณ์นี้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง แบบสอบถามนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแบบสอบถามครั้งเดียวจบ เราอยากส่งเสริมให้ท่านกลับมาเพิ่มเติมรายละเอียดเมื่อเห็นว่าจำเป็น คำตอบที่ได้รับภายในวันอังคารของทุกสัปดาห์ (เวลาตัดคือ 23:59- เวลาลอนดอน) จะมีส่วนรวมอยู่ในเอกสารส่งออกการอัพเดทข้อมูลรายสัปดาห์ ผ่านช่องทางการสื่อสารของ IDPC

นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลที่เราได้ประสานในปัจจัยเฉพาะเกี่ยวกับ COVID-19 และประเด็นที่เกี่ยวกับยาเสพติด รายการเหล่านี้จะมีการอัพเดทในแหล่งข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ของ IDPC เกี่ยวกับ COVID-19: https://idpc.net/alerts/2020/03/covid19-important-information. แบบสอบถามนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมข้อมูลเพิ่มเติมและมิได้ตั้งใจเผยแพร่ข้อมูลซ้ำที่ผู้อื่นได้เก็บไว้แล้ว


การสำรวจ IDPC ใน COVID-19 - เป็นภาษาไทย

การสำรวจ IDPC ใน COVID-19 - เป็นภาษาอังกฤษ

การสำรวจ IDPC ใน COVID-19 - เป็นภาษาฝรั่งเศส

การสำรวจ IDPC ใน COVID-19 - ในภาษาสเปน

Regions

Related Profiles

  • International Drug Policy Consortium (IDPC)

Translations