ANBI status - Stichting IDPC

ANBI status - Stichting IDPC

Pixabay

Share

Stichting IDPC

KvK nummer:76670260

RSIN:860736933

Adres:

De Wittenstraat 25

1052AK Amsterdam

The Netherlands

Tel: 020-6626608

E-mail: contact@idpc.org

Doelstelling: Het participeren in onderwijs, debatten, belangenbehartiging en onderzoeken met betrekking tot de ontwikkeling van het internationaal drugsbeleid en het publiceren en verspreiden van de resultaten van dit werk. Het coordineren van een netwerk van maatschappelijke organisaties om dergelijke activiteiten te bevorderen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

The 2021-2023 Strategic Plan is built around the following pillars of work:

 • Networking and communications
  (Including media engagement).
 • Building evidence
  (Research and publications).
 • International advocacy
  (Including at key EU and UN fora on behalf of the network).
 • Regional and national advocacy
  (Including campaigning and other efforts to support the work of members).
 • Capacity strengthening, to reflect the demand for training, technical assistance and support across a range of different audiences

Functie van bestuurders:

Voorzitter: Rupert Markland

Secretaris: Ernestien Jensema

Penningmeester: Tomás Chang Pico

Gevolmachtigde: Ann Fordham, Executive Director

Beloningsbeleid: alle bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen alleen vergoeding voor gemaakte kosten. Zodra de stichting operationeel is en personeel krijgt zullen we het beloningsbeleid publiceren.

Boekjaar 2022

De balans op 31/12 2022 was 951,37 euro

Baten: 1.000,- euro donatie van IDPC UK Ltd.

Lasten:48,63 euro kosten zakelijk betalingsverkeer

De stichting IDPC heeft in 2022 de bestuursstructuur verder vormgegeven en de verhuizing van de executive director naar Nederland voorbereid.

In Oktober 2022 is de bankrekening van de stichting IDPC geopend.