งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ทำให้สามารถใช้สารทดแทน opioids สำหรับกัญชาได้

สมัครสมาชิก แจ้งข่าว IDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด

กรุณาดูด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษ


By David Powell, Rosalie Liccardo Paccula and Mireille Jacobson

Recent work finds that medical marijuana laws reduce the daily doses filled for opioid analgesics among Medicare Part-D and Medicaid enrollees, as well as population-wide opioid overdose deaths. We replicate the result for opioid overdose deaths and explore the potential mechanism. The key feature of a medical marijuana law that facilitates a reduction in overdose death rates is a relatively liberal allowance for dispensaries. As states have become more stringent in their regulation of dispensaries, the protective value generally has fallen. These findings suggest that broader access to medical marijuana facilitates substitution of marijuana for powerful and addictive opioids.

Click here to read the full article (restricted access).