โดย องค์การอนามัยโลก (WHO)


การประชุมครั้งที่ 38 ของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการพึ่งพายา (ECDD) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดขึ้นที่กรุงเจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่ 14 ถึง 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สมัครสมาชิก แจ้งข่าว IDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด

กรุณาดูด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษ


The thirty-eighth meeting of the World Health Organization (WHO) Expert Committee on Drug Dependence (ECDD) took place in Geneva, Switzerland from 14 to 18 November 2016.

Keep up-to-date with drug policy developments by subscribing to the IDPC Monthly Alert.