ผู้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติดกำลังทำงานในยุคของความไม่แน่นอน  ยุทธศาสตร์ง่ายๆ สงครามยาเสพติดล้มเหลวอันเนื่องจากมีวัตถุประสงค์หลักที่จะถอนรากถอนโคนตลาดยาที่ผิดกฎหมายและลดความชุกของผู้เสพยา  ในขณะเดียวกันกลับมีหลักฐานการเพิ่มขึ้นของผลกระทบเชิงลบอย่างใหญ่หลวงในด้านสุขภาพ สิทธิมนุษยชนอันเนื่องจากผู้บังคับใช้กฎหมาย  รัฐบาลแต่ละสมัยพยายามที่จะจัดทำนโยบายทางเลือกเพื่อที่จะสะท้อนอันตรายอันเนื่องจากผู้เสพยาและตลาดยาเสพติด

คู่มือนโยบายยาเสพติด IDPC ได้นำหลักฐานและตัวอย่างของการปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับโลก เพื่อให้แนวทาง ในการทบทวน  ออกแบบ และการดำเนินการนโยบายยาเสพติด คู่มือเล่มนี้ถูกออกแบบมา เพื่อช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายยาเสพติดแห่งชาติ มีกระบวนการในการ พัฒนาโครงการ  นโยบายยาเสพติดของประเทศที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม คำนึงถึงมนุษยธรรม  แต่ละบทจะแนะนำประเภทของนโยบายที่ท้าทาย  วิเคราะห์หลักฐานและประสบการณ์ของหลากหลายประเทศ และนำเสนอข้อแนะนำ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาตอบสนองนโยบายที่มีประสิทธิภาพ

คู่มือฉบับนี้ เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 มีทั้ง ภาษาอังกฤษ  สเปน  ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย  ไทย และจีน  เช่นเดียวกับคู่มือเล่มแรกที่พิมพ์เมื่อ ปี 2010 ซึ่งได้รวบรวมการวิจัยและการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายของเราในระดับโลก

สมัครสมาชิก แจ้งข่าว IDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด