เมื่อตอนสิ้นปีค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) มีการปล่อยผู้ต้องขังที่ถูกจำคุกในคดีลักลอบลำเลียง/ค้ายาเสพติด ออกจากเรือนจำ1,500 คน โดยรู้จักกันในชื่อของ “การอภัยโทษผู้ลำเลียงยาเสพติด/เดินยาเสพติด/ขนยาเสพติด” โดยเลือกเฉพาะกลุ่มนักโทษที่เป็นเหยื่อของกฎหมายการลงโทษที่ไม ่ได้สัดส ่วนและขาดการพิจารณาอย ่างรอบคอบที่ใช้มาหลายปีแม้ว่าเริ่มด้วยการใช้มาตรการนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีRafael Correa เริ่มก้าวสำคัญในกระบวนการปฏิรูปกฎหมายที่เข้มงวด/โหดที่ใช้ควบคุมยาเสพติดในประเทศ ซึ่งจะต้อง
ทำให้สำเร็จด้วยการมีกฎหมายใหม่ออกมาให้ได้การกระทำผิดดังกล ่าวเกิดขึ้นตามถนนซึ่งไม ่ค ่อยดำเนินการตามนโยบาย “พลเมืองมีความมั่นคง” ส ่งผลให้มีการคุมขังอาชญากรที่เป็นผู้นำในธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้

 สถานการณ์ของเรือนจำของประเทศต ่างๆ ในภูมิภาคนี้มีลักษณะตามที่นักวิเคราะห์อธิบายว ่าเหมือนกับเป็นระเบิดเวลาบีบให้รัฐบาลต้องตรวจสอบและพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยทันทีการตรวจสอบครั้งนี้อ้างอิงได้จากการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและการปฏิบัติซึ่งอาจได้ผลโดยเร็วและช่วยฟื้นฟูความได้สัดส่วนในการพิจารณาตัดสินโทษในความผิดทางอาญาที่กระทำลง

สมัครสมาชิก แจ้งข่าว IDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด