มีผู้ที่ถูกจำแนกว่าเป็นผู้ใช้ยาหลายแสนคนในจีนและทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้โดยไม่ผ่านกระบวนการอันควรตามกฎหมาย พวกเขาอยู่ในศูนย์บำบัดและอาจถูกทรมานและได้รับความรุนแรงทั้งทางร่างกายและทางเพศโดยอ้างว่าเป็น “การรักษา” ฮิวแมนไรท์ว็อชต์ระบุในเอกสารสรุปที่เผยแพร่ในวันนี้ แหล่งทุนระหว่างประเทศและหน่วยงานสหประชาชาติให้การสนับสนุนและให้ทุนศูนย์ควบคุมตัวผู้ใช้ยา ซึ่งศูนย์เหล่านี้ปฏิเสธอย่างเป็นระบบไม่ให้ผู้ถูกควบคุมตัวมีสิทธิที่จะได้รับการรักษาด้านเอชไอวีและการพึ่งพายาอย่างเป็นผล ทั้งยังเพิกเฉยต่อปัญหาการใช้เป็นแรงงานทาสและการละเมิดอย่างอื่น

รายงาน 23 หน้ากระดาษที่ชื่อ “การทรมานในนามของการรักษา: การละเมิดสิทธิมนุษยชนในเวียดนาม จีน กัมพูชา และสปป.ลาว” (Torture in the Name of Treatment: Human Rights Abuses in Vietnam, China, Cambodia, and Lao PDR) สรุปผลการวิจัยบุคคลที่เคยถูกควบคุมตัวในศูนย์บังคับบำบัดใน เวียดนาม จีน กัมพูชา และสปป.ลาว โดยมีผู้ถูกจำแนกว่าเป็นผู้ใช้ยากว่า

350,000 คน และถูกควบคุมตัวโดยอ้างว่าเป็น “การรักษา” ในประเทศเหล่านี้เป็นระยะเวลามากถึงห้าปี ในหลายศูนย์ ผู้ใช้ยาถูกควบคุมตัวรวมกับคนจรจัด ผู้มีอาการบกพร่องทางจิต และเด็กเร่ร่อน และถูกบังคับให้ต้องฝึกปฏิบัติเหมือนทหาร มีการท่องคำขวัญ และต้องทำงานโดยถือเป็น “การบำบัด”

อ่านบทความฉบับเต็มที่นี่

สมัครสมาชิกแจ้งข่าวIDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด