Gadejuristen (The Street Lawyers)

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

The Street Lawyers ให้บริการช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยไม่คิดมูลค่า โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมลดอันตรายในภาคสนาม เป็นบริการที่ให้กับผู้ใช้ยา คนไร้บ้าน และพนักงานบริการริมถนนที่เดนมาร์ก

Visit website

ผล 0 ถึง 0 จาก 0.

No posts found