Release

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

Release เป็นหน่วยงานแห่งสหราชอาณาจักรที่มีความชำนาญเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายยาเสพติด ให้ความเห็นแบบผู้เชี่ยวชาญโดยไม่คิดมูลค่าและเก็บเป็นความลับสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ปฏิบัติงาน Release ยังรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านยาเสพติดในสหราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดกรอบกฎหมายที่เป็นธรรมและมีเมตตามากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการใช้ยาในสังคม

Visit website

วิดีโอ

ผล 0 ถึง 0 จาก 0.

No posts found