Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos (REDUC) – เครือข่ายลดอันตรายและสิทธิมนุษยชนแห่งบราซิล

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

REDUC มีเป้าหมายเพื่อการอภิปราย วางแผน พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการด้านวิทยาศาสตร์และสังคม และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่ส่งเสริมการลดอันตราย

ผล 0 ถึง 0 จาก 0.

No posts found