Red Chilena de Reducción de Daños - เครือข่ายลดอันตรายแห่งชิลี

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

Red Chilena เป็นเครือข่ายของบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานในชิลี มีเป้าหมายเพื่อลดอันตรายและความเสี่ยงจากการใช้ยา ทั้งนี้โดยการระดมความชำนาญในการรักษา การบำบัด และการทำงานกับชุมชน

ผล 1 ถึง 2 จาก 2.