Médecins du Monde (MDM) - หน่วยงานแพทย์แห่งโลก

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

MDM เป็นเอ็นจีโอที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการแพทย์ของฝรั่งเศส ทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการ MDM-F มีเป้าหมายในการสร้างศักยภาพให้กับผู้ใช้ยาในพื้นที่เพื่อเพิ่มบริการด้านต่าง ๆ (การลดอันตราย การจัดการกับปัญหาการน็อกยา บริการสุขภาพจิต การติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน) และมีการส่งต่อให้กับหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งการทำงานรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย

Visit website

วิดีโอ

ผล 1 ถึง 1 จาก 1.