Mainline

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

Mainline มีพันธกิจเพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ยาทั่วโลก การทำงานระหว่างประเทศขององค์กรมีรากฐานมาจากประสบการณ์การทำงานกับผู้ใช้ยาในเนเธอร์แลนด์ Mainline ให้ข้อมูลและความรู้กับผู้ใช้ยาและผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานกับผู้ใช้ยา จากแง่มุมของการลดอันตราย เพื่อปิดช่องว่างดังกล่าว Mainline ได้ดำเนินการผลิตนิตยสารที่ดูทันสมัยเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ใช้ยา และเป็นที่นิยมอย่างมากในบรรดาผู้ปฏิบัติงาน มีการทำงานภาคสนามเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ใช้ยา ชีวิตและความต้องการของพวกเขา และช่วยให้พวกเขามีปากมีเสียงที่เข้มแข็ง ทำให้ Mainline เป็นผู้เชี่ยวชาญในงานภาคสนามเกี่ยวกับการลดอันตราย การจัดทำสื่อที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพในระดับนานาชาติ นอกจากการทำงานกับผู้ปฏิบัติงานแล้ว เรายังมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้กำหนดนโยบาย ทั้งนี้เพื่อทำให้เกิดบรรยากาศในเชิงบวก

Visit website

วิดีโอ

ผล 0 ถึง 0 จาก 0.

No posts found