International Network of People Who Use Drugs (INPUD) - เครือข่ายผู้ใช้ยาระหว่างประเทศ

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

INPUD เป็นเครือข่ายผู้ใช้ยาและผู้ที่เคยใช้ยาระดับโลก INPUD พัฒนาขึ้นมาจากโครงสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาค และมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานผู้ใช้ยาในระดับประเทศและในพื้นที่หลายแห่ง มีบทบาทสำคัญสนับสนุนผู้ใช้ยาให้สามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมในกระบวนการด้านนโยบายระหว่างประเทศ

Visit website

วิดีโอ

ผล 1 ถึง 2 จาก 2.