Institute for Policy Studies (IPS) - สถาบันนโยบายศึกษา

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

IPS เป็นหนึ่งในหน่วยงานวิเคราะห์และรณรงค์ชั้นนำที่ก้าวหน้า และทำงานในหลายประเด็น นักวิชาการของ IPS ได้จัดทำนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอมากสุดในสังคม และช่วยเพิ่มพูนความรู้กับนักรณรงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายสาธารณะ ให้สอดคล้องกับแนวทางลดการใช้กำลังทหาร ความยุติธรรมทางสังคม ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ เชื้อชาติ และเพศสภาพ ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมอย่างเป็นประชาธิปไตย

Visit website

ผล 0 ถึง 0 จาก 0.

No posts found