หน่วยงานความร่วมมือด้านนโยบายยาเสพติดระหว่างประเทศ (IDPC)

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

หน่วยงานความร่วมมือด้านนโยบายยาเสพติดระหว่างประเทศ (International Drug Policy Consortium - IDPC) เป็นเครือข่ายระดับโลกที่มี 129 องค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายทำงานแบบมืออาชีพ ซึ่งเชี่ยวชาญในประเด็นเกี่ยวกับการผลิตและการใช้ยาเสพติดควบคุม IDPC มีเป้าหมายในการส่งเสริมการอภิปรายอย่างเป็นกลางและเปิดเผยเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ทิศทาง และเนื้อหาของนโยบายด้านยาเสพติดในระดับชาติและสากล และสนับสนุนนโยบายที่ผ่านการพิสูจน์ว่าได้ผล

เว็บไซต์: www.idpc.net

วิดีโอ

ผล 1 ถึง 10 จาก 18.