Indonesian Coalition for Drug Policy Reform (ICDPR) - พันธมิตรเพื่อการปฏิรูปนโยบายด้านยาเสพติดแห่งอินโดนีเซีย

Indonesian Coalition for Drug Policy Reform (ICDPR) - พันธมิตรเพื่อการปฏิรูปนโยบายด้านยาเสพติดแห่งอินโดนีเซีย

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

ICDPR เป็นองค์กรร่มที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายในอินโดนีเซีย โดยมุ่งเน้นกฎหมายด้านยาเสพติดฉบับใหม่ของประเทศ

ผล 0 ถึง 0 จาก 0.

No posts found