Healthy Options Project Skopje (HOPS) - โครงการทางเลือกเพื่อสุขภาพ

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

HOPS มีเป้าหมายเพื่อป้องกันเอชไอวี/เอดส์และการติดเชื้อทางเลือดหรือเพศสัมพันธ์ การกลับคืนสู่สังคม การบำบัดฟื้นฟู และการส่งเสริมสุขภาพและสถานภาพด้านสังคมของผู้ใช้ยา พนักงานบริการ คู่ครองและครอบครัวของพวกเขาในประเทศมาซิโดเนีย HOPS ให้บริการลดอันตราย และจัดอบรมนโยบายลดอันตรายและนโยบายด้านยาเสพติดให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจและเอ็นจีโอ

Visit website

วิดีโอ

ผล 0 ถึง 0 จาก 0.

No posts found