National Harm Reduction Coalition

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

National Harm Reduction Coalition เป็นหน่วยงานรณรงค์ระดับชาติและหน่วยงานสร้างศักยภาพที่สนับสนุนสุขภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ยา HRC จัดทำนโยบายและโครงการที่ช่วยให้ประชาชนสามารถรับมือกับผลกระทบร้ายแรงจากการใช้ยา อย่างเช่น ปัญหาการน็อกยา เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบซี การพึ่งพายา และการถูกคุมขัง

Visit website

วิดีโอ

ผล 0 ถึง 0 จาก 0.

No posts found