เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่ส่งเสริมความยุติธรรมทางการเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

Global Exchange is an international human rights organization headquartered in San Francisco, California, USA that is dedicated to promoting political, social, and environmental justice globally. Global Exchange’s goals are to (1) educated the U.S. public about critical global issues; (2) promote respect for the rights outlined in the Universal Declaration of Human Rights; (3) encourage both the U.S. government and private institutions to support policies that promote democratic and sustainable development; and (4) link people in our own country and people in the global South who are working for political, social, and environmental justice.

Visit website

ผล 0 ถึง 0 จาก 0.

No posts found