ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

เพื่อจัดการอภิปรายและเสนอแนะกรอบด้านสังคม การเมืองและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับยาเสพติด โดยเน้นการป้องกัน การป้องกันเฉพาะตัวบุคคล และสิทธิพลเมืองโดยรวม การลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด การลดความรุนแรงของบทลงโทษ และหลักการลดทอนฐานความผิดอาญาหรือการทำให้ความผิดบางฐานไม่เป็นกฎหมายอาญา รวมถึงข้อแก้ตัวโดยอ้างกฎข้อบังคับและการอุปทานตนเอง ซึ่งเป็นการตอบสนองต่ออันตรายของการค้ายาเสพติด

Visit website

ผล 0 ถึง 0 จาก 0.

No posts found