Beckley Foundation - มูลนิธิเบคลีย์

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

Beckley Foundation เป็นกองทุนการกุศลที่ส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างองค์ความรู้แบบสหวิทยา ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านยาเสพติดระดับโลก ให้สอดคล้องกับแนวทางที่เป็นเหตุเป็นผลและมีหลักฐานข้อมูลสนับสนุน เปลี่ยนจากการเอาผิดทางอาญามาให้ความสำคัญกับสุขภาพ

Visit website

ผล 0 ถึง 0 จาก 0.

No posts found