Asia-Pacific Committee on Drug Issues (APDIC) – คณะกรรมการปัญหายาเสพติดแห่งเอเชีย-แปซิฟิก

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

APDIC ได้รับแต่งตั้งจากสภาด้านยาเสพติดแห่งชาติของออสเตรเลีย (Australian National Council on Drugs - ANCD) เพื่อให้คำปรึกษากับ ANCD และรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อหาวิธีการทำงานที่เหมาะสมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จในการลดความต้องการยาเสพติด โดยเฉพาะการทำงานกับชุมชน รวมทั้งการเรียนรู้ความชำนาญและประสบการณ์จากกัน

Visit website

ผล 0 ถึง 0 จาก 0.

No posts found