Association Tunisienne de Prévention de la Toxicomanie (ATUPRET) - สมาคมเพื่อป้องกันการติดยาแห่งตูนีเซีย

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

ATUPRET มีเป้าหมายป้องกันภาวะพึ่งพายาทุกประเภท ลดอันตรายจากภาวะพึ่งพายาโดยจัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้ ให้การรักษา และบริการบำบัดสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพายา และสร้างความเป็นภาคีและมาตรการในเชิงสังคมเพื่อแก้ปัญหาอันตรายจากการใช้ยา

Visit website

ผล 1 ถึง 1 จาก 1.