Association Francaise de Reduction des Risques (AFR) - สมาคมลดอันตรายแห่งฝรั่งเศส

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

AFR เป็นองค์กรร่วมของบุคคลและเอ็นจีโอที่ไม่แสวงหากำไรทำงานลดอันตราย เพื่อส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชนในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายด้านยาเสพติด

Visit website

วิดีโอ

ผล 1 ถึง 4 จาก 4.