Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay (AECU) - สมาคมกัญชาศึกษาแห่งอุรุกวัย

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

AECU เป็นสมาคมพลเรือนที่ไม่แสวงหากำไร ที่เรียกร้องให้มีปฏิบัติการทางสังคมเพื่อกดดันให้นำกระบวนทัศน์ใหม่มาใช้กับนโยบายด้านยาเสพติด และเพื่อส่งเสริมรูปแบบการมีส่วนร่วมในสังคมและรัฐที่มีมนุษยธรรมและเป็นประชาธิปไตย โดยมีพื้นฐานจากวาทกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและถูกต้อง ซึ่งให้ความเคารพกับสิทธิมนุษยชนและมีหลักการตามรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองพลเรือน

Visit website

ผล 0 ถึง 0 จาก 0.

No posts found