Asian Harm Reduction Network (AHRN) - เครือข่ายลดอันตรายแห่งเอเชีย

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

AHRN เป็นเครือข่ายภูมิภาคที่ให้ข้อมูลและความสนับสนุน ส่งเสริมความเชื่อมโยงและสนับสนุนให้ผู้ที่มีความกล้าหาญจัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ใช้ยาด้วยการฉีดในเอเชีย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี

Visit website

ผล 0 ถึง 0 จาก 0.

No posts found