Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES) - หน่วยงานพัฒนาตามแนวทางเปียเจต์

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

APDES เป็นหน่วยงานไม่แสวงหากำไรของโปรตุเกสที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการทำงานกับชุมชนชายขอบเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การมีงานทำและการศึกษา และส่งเสริมความสามัคคีในสังคม

Visit website

ผล 0 ถึง 0 จาก 0.

No posts found