AIDES

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

AIDES เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระดับชาติที่มีการทำงานกับชุมชนของฝรั่งเศส มีการทำงานด้านเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบ โดยเฉพาะกับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากสุด อย่างเช่น เกย์ ผู้ใช้ยา สาวประเภทสอง แรงงานข้ามชาติ/คนต่างด้าว และผู้หญิงที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

Visit website

ผล 0 ถึง 0 จาก 0.

No posts found