Alcohol and other Drugs Council of Australia (ADCA) – สภาว่าด้วยสุราและยาเสพติดประเภทอื่น ๆ แห่งออสเตรเลีย

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

ADCA เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่สำคัญในระดับชาติ โดยเป็นตัวแทนในภาคส่วนของสุราและยาเสพติดในออสเตรเลีย เป็นกระบอกเสียงระดับชาติให้กับผู้ที่ทำงานเพื่อลดอันตรายเนื่องจากสุราและยาเสพติด

Visit website

ผล 0 ถึง 0 จาก 0.

No posts found