นโยบายด้านยาเสพติดแห่งออสเตรเลีย

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

สนับสนุนงานวิจัยด้านยาเสพติดในแถบอเมริกาใต้และคาริเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based knowledge) เพื่อแถลงนโยบายด้าน ยาเสพติดทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค โครงการ DSD พยายามที่จะสนับสนุนเครือข่ายสหวิทยาการระดับโลกของนักวิจัยที่ทำงานในด้านนโยบายยาเสพติด ที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย และสามารถสื่อสารสิ่งที่ค้นพบไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้

Visit website

ผล 0 ถึง 0 จาก 0.

No posts found