12 D

แบ่งปันรายละเอียดนี้

เกี่ยวกับเรา

เครือข่ายคนทำงานลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด(เครือข่าย12D) เป็นเครือข่ายภาคประชาสังคม
ประกอบด้วยองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ ผู้ใช้ยา และสิทธิมนุษยชน มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจประเด็นการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด(Harm Reduction) ผลักดันให้เกิดนโยบาย มาตรการ และบริการด้านการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติด

ผล 0 ถึง 0 จาก 0.

No posts found