• แอฟริกา - Nathalie Rose, PILS
  • เอเชีย - Khuat Thi Hai Oanh, Supporting Community Development Initiatives
  • ออสเตเลีย - John Rogerson, Australian Drugs Foundation
  • ยูเรเซีย - David Otiashvili, Alternative Georgia
  • อเมริกาเหนือ - Richard Elliott, Canadian HIV/AIDS Legal Network
  • ยุโรปตะวันตก - Steve Rolles, Transform 
  • องค์กรระหว่างประเทศ - Machteld Busz, Mainline
  • ตัวแทนผู้ใช้ยาเสพติด - Fabrice Olivet, Auto-support des Usagers de Drogues 
  • เกษตรกร - การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2016
  • สมาชิกของคณะกรรมการ1 - Ross Bell, New Zealand Drug Foundation 
  • สมาชิกของคณะกรรมการ2 - Valentin Simionov, INPUD