ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญแสดงให้เห็นถึงการปฏิรูปซึ่งจะทำให้นโยบายใหม่เป็นแม่แบบสำหรับคนอื่น ๆ ที่จะปฏิบัติตาม

สมัครสมาชิก แจ้งข่าว IDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด

กรุณาดูด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษ


By Shehab Khan

Norway’s drug laws could be an example for the rest of the world, leading healthcare and police figures from around the world have said. Drug policy in the Scandinavian country is no longer a criminal matter but one of public health - a move that has been widely praised by experts. Now 20 international policymakers and stakeholders from 10 countries have outlined a number of further reforms to ensure the policy platform can work as an even better template for other countries to follow.

In a joint letter sent to Norway’s health minister, Bent Høie, they provide a number of suggestions to minimise the stain of drug use on society. It calls for the decriminalisation of non-violent drug offences, investment in treatment programmes and aftercare facilities, along with drug substitution therapies. One of the letter's signatories, Steve Rolles, a senior policy analyst at the Transform Drug Policy Foundation, told The Independent the reforms should inspire change in the UK. He said that decriminalisation approaches were "more than just a change in the law, they need to be part of a wider reorientation towards a health led approach and away from the failings of the punitive enforcement model".