โดยผู้ต้องหาประมาณ 4,000 คนที่เสียชีวิตในอิหร่านในคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดอาจถูกเพิกถอนคำตัดสินตามคำสั่งของศาลที่ได้รับการอนุมัติเพียงอย่างเดียวตามกฎหมายว่าด้วยการค้ายาเสพติดที่ปรับปรุงใหม่ของประเทศ

สมัครสมาชิก แจ้งข่าว IDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด

กรุณาดูด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษ


An estimated 4,000 prisoners currently on death row in Iran for drug-related crimes could have their death sentences revoked according to a just-issued judicial order based on the country’s newly amended drug trafficking law.

“Iran has taken a positive first step toward reducing the country’s high execution rate,” said Hadi Ghaemi, the executive director of the Center for Human Rights in Iran (CHRI).

“The amendment to Iran’s Law Against Drug Trafficking is the result of the international community banding together to engage Iran on improving its human rights record as well as the determined efforts by activists inside Iran and members of Parliament to push the amendment past hardliners,” he added.

Click here to read the full article.

Thumbnail: CC