โดย Leandre Banon

ในปี 2014 ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดที่ลงโทษทั่วทั้งแอฟริกาตะวันตกก่อให้เกิดความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับการปฏิรูปที่มีต่อสิทธิมนุษยชนและสาธารณสุข การเรียกร้องการปฏิรูปครั้งนี้เป็นไปอย่างทันท่วงทีเนื่องจากสถานการณ์ที่ล่อแหลมคุกคามธรรมาภิบาลสันติภาพและเสถียรภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนในแอฟริกาตะวันตกซึ่งเป็นภูมิภาคที่ยังคงเกิดขึ้นจากความขัดแย้งรุนแรงและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจหลายทศวรรษ

คณะกรรมาธิการด้านยาเสพติดของแอฟริกาตะวันตก (WACD) ในหัวข้อรายงานในปี 2014 ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับการขนส่งยาเสพติดรัฐและสังคมในแอฟริกาตะวันตกเปิดเผยว่าเรียกร้องให้มีการใช้ยาและครอบครองยาเสพติดเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล แต่รายงานยังระบุหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นว่าการลงโทษการเสพยาก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและสังคมทำให้เกิดความกดดันอย่างมากกับระบบยุติธรรมทางอาญาและส่งเสริมการทุจริต

การประชุมสามัญประจำปีขององค์การสหประชาชาติ (UNGASS) 2016 ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆในการประเมินและปรับเปลี่ยนนโยบายยาเสพติดในปัจจุบันของตนเพื่อให้มั่นใจว่าจะตอบสนองต่อความเป็นจริงในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ก่อน UNGASS, เครือข่ายนโยบายยาเสพติดของแอฟริกาตะวันตก (WADPN) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสังคมประชาคมแห่งแอฟริกาตะวันตก (WACSI) และโครงการ Open Society Initiative for West Africa (OSIWA) ได้มีการจัดตั้งเวทีหลายภาคและระดับภูมิภาคเพื่ออำนวยความสะดวกในการอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายยาเสพติดอย่างเปิดเผย ในแอฟริกาตะวันตก

สมัครสมาชิก แจ้งข่าว IDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด

กรุณาดูด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษ


By Leandre Banon

In 2014, the debilitating effects of punitive drug laws across West Africa triggered an urgent need for reforms grounded on human rights and public health. This call for reform was timely as the precarious situation threatened good governance, peace and stability, economic growth and public health in West Africa, a region that is still emerging from decades of violent conflict and economic instability.

The West Africa Commission on Drugs (WACD), in its 2014 report titled, Not Just in Transit: Drugs, the State and Society in West Africa, openly called for the decriminalisation of drug use and possession for personal use. The report provided evidence to show that criminalisation of drug use worsens health and social problems, puts undue pressure on the criminal justice system and fosters corruption.

The 2016 United Nations General Assemblies Session (UNGASS) provided an opportunity for various stakeholders to evaluate and adjust their current drug policies to ensure that it responds to national and regional realities. Before the UNGASS, the West Africa Drug Policy Network (WADPN) supported by the West Africa Civil Society Institute (WACSI) and Open Society Initiative for West Africa (OSIWA) organised national and regional multi-sectoral forums to facilitate a candid discourse on drug policy in West Africa.

Click here to read the full article.