โดย Matt Burrows

ผู้อำนวยการมูลนิธิ NZ Drug กำลังให้การสนับสนุนการลงประชามติเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาโดยบอกว่าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงหลังจาก 42 ปีของกฎหมายยาเสพติดซึ่ง "ทำอะไรไม่ได้"

ในอีเมลที่ส่งไปยังผู้แทนพรรคกรีนในคืนวันพฤหัสบดีพรรคได้ระบุนโยบายที่สำคัญ 10 ข้อซึ่งรวมถึงการลงประชามติเกี่ยวกับการให้การใช้กัญชาเสรีได้ในระดับบุคคลที่มีไว้เพื่อเสพ โดยกำหนดให้มีการดำเนินการดังกล่าวภายในปีพ. ศ. 2563 และเพิ่มการสนับสนุนด้านการเงินเพิ่มเติมสำหรับบริการยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผู้อำนวยการมูลนิธิยา รอสส์ เบลล์ กล่าวว่าในฐานะประเทศที่มีผู้เสพอยู่ในระดับที่สูงที่สุดประเทศหนึ่งของโลกก็ถึงเวลาที่เราเข้าต้องสู่โครงการแล้ว

"โดยพื้นฐานสำหรับเราแล้วก็เป็นเวลานานแล้วที่นิวซีแลนด์มีปัญหาด้านนโยบายยาเสพติดที่ล้าสมัย เพร่ะกฎหมายที่ใช้บังคับในวันนี้ในยุคปีพ. ศ. 2560 นี้ได้มีการออกกฎหมายมาตั้งแต่ปีพ. ศ. 2518" นายรอส กล่าว

 

สมัครสมาชิก แจ้งข่าว IDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด

กรุณาดูด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษ


By Matt Burrows

The director of the NZ Drug Foundation is welcoming a referendum on cannabis law reform, saying we need a change after 42 years of drug legislation that's "done nothing".

In an email sent out to Green Party delegates on Thursday night, the party outlined 10 big policy wins - including a referendum on legalising the personal use of cannabis by 2020, and more financial backing for drug and alcohol services. 

Drug Foundation director Ross Bell says that as a country with one of the highest proportion of users in the world, it's about time we got onto it.

"Fundamentally for us, it's long overdue that New Zealand had a crack at its obsolete drug law. The law that's in place today, in 2017, was passed in 1975," he said.

Visit source 

Keep up-to-date with drug policy developments by subscribing to the IDPC Monthly Alert.