กานากำลังเตรียมพร้อมที่จะเป็นประเทศในทวีปแอฟริกาแห่งแรกและเป็นประเทศแรกนอกทวีปยุโรปและอเมริกาที่จะทำการลดทอนความผิดทางอาชญากรรมและลงโทษการครอบครองและการใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายทั้งหมด

คณะกรรมาธิการการควบคุมยาเสพติดของประเทศกานาในปีพ. ศ. 2560 ("กฎหมายยาเสพติด") จะยกเลิกความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ กฎหมายใหม่นี้ได้เสนอให้ใมองประเด็นยาเสพติดเป็น "ปัญหาสาธารณสุข"

การใช้นโยบายนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับนโยบายยาเสพติดของกานาก่อนหน้านี้เช่นเดียวกับประเทศในแอฟริกาตะวันตกอื่น ๆ และทั่วโลกโดยใช้คำตัดสินลงโทษเป็นอาวุธสำคัญในสงครามยาเสพติด ปัจจุบันนี้ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งหมดในประเทศกานารวมทั้งการซื้อและการใช้งานส่วนบุคคลยังมีโทษจำคุกขั้นต่ำต้องโทษจำคุก 5 ปี นี้เพิ่มขึ้นถึง 10 ปีสำหรับการครอบครองอยู่

สมัครสมาชิก แจ้งข่าว IDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด

กรุณาดูด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษ


Ghana is poised to become the first African country, and the first country outside of Europe and the Americas, to decriminalise the personal possession and use of all illegal drugs.

Ghana’s Narcotics Control Commission Bill, 2017 (the ‘Narcotics Bill’), which will repeal and replace existing drug offences, is expected to be passed later this year. The proposed legislation seeks to address drug use as a ‘public health issue’.

Implementing it would mark a significant departure from Ghana’s previous drugs policy, which, like those in other West African countries and around the world, wielded punitive sentencing as a key weapon in a ‘war on drugs’. Currently all drug offences in Ghana, including purchase and personal use, are punishable by a mandatory minimum sentence of five years’ imprisonment. This rises to 10 years for possession.

Click here to read the full article.