โดย Kamila Aliyeva

รัฐสภาอิหร่านได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับผู้จำหน่าย และผู้ค้ายาเสพติด โดยมีการลงโทษด้วยการจำคุกแทน ตัวแทนของคณะกรรมการตุลาการของรัฐสภา (Majlis) ของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ฮัสซัน นูโรซี่ ได้ประกาศเรื่องนี้ในขณะที่พูดคุยกับนักข่าวเมื่อ วันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงนี้ การลงโทษประหารชีวิตสำหรับผู้ค้ายาเสพติดและนักลักลอบค้ายาเสพที่ไม่ติดอาวุธ และไม่เคยต้องโทษประหารชีวิต หรือโทษจำคุกตลอดชีวิตมาก่อน จะถูกปรับเปลี่ยนบทลงโทษเป็นจำคุก 25 ถึง 30 ปี

สมัครสมาชิก แจ้งข่าว IDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด

กรุณาดูด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษ


By Kamila Aliyeva

Iran's Parliament has abolished the death penalty for dealers, distributors and traffickers of narcotic drugs, replacing this punishment with lifelong imprisonment.

Representative of the Judicial Commission of the Parliament (Majlis) of the Islamic Republic of Iran, Hassan Nourozi announced about this while talking to journalists on April 23.

Under the changes, the death penalty for non-band drug traffickers and smugglers who were unarmed and had no previous execution or life imprisonment convictions will be converted to 25 to 30 years of imprisonment.

Click here to read the full article.

Keep up-to-date with drug policy developments by subscribing to the IDPC Monthly Alert