การปฏิรูปกฎหมา ยยาเสพติด

ประเทศ เซ้าธ์แอฟริกา: ศาลสูงได้มีคำสั่งตัดสินให้สามารถนำกัญชาสามารถมาใช้ในครัวเรือนได้

ศาลสูงจังหวัดเวสเทิร์นเคป ได้มีคำสั่งตัดสินที่สำคัญ เพื่อแจ้งให้สาธารณะชนได้ทราบว่า

การห้ามเพื่อการมีไว้ใช้ซึ่งกัญชาภายในครัวเรือนถือเป็นการฝ่าฝืน กฎหมาย

โดยเนื้อหาคำตัดสินของศาล มีว่าให้การมีไว้ในครอบครอง การเพาะปลูกซึ่งกัญชา เพือมีไว้ใช้เป็นการส่วนบุคคลนั้นสามารถทำได้

นอกจากนี้แล้ว คำสั่งศาลยังตัดสินให้คณะรัฐบาลจะต้องเปลี่ยนตัวบทกฎหมายในการลอบค้ายาเสพติดรวมถึง กฎหมายการควบคุมการใช้ยาทางการแพทย์

สมัครสมาชิก แจ้งข่าว IDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด


The Western Cape High Court has made a landmark ruling, declaring that it is an infringement to ban the use of dagga by adults in private homes.

In making the ruling on Friday, it has allowed for the possession, cultivation and use dagga at home, for private use.

It has also ruled that Parliament must change sections of the Drug Trafficking Act, as well as the Medicines Control Act.

Click here to read the full article.

Keep up-to-date with drug policy developments by subscribing to the IDPC Monthly Alert

 

สนับสนุนโดยทุนจาก

Open Society Foundations Robert Carr Fund

© 2021 International Drug Policy Consortium