ประเทศไทยควรนำวิธีการแบบบูรณาการมาใช้ในการจัดการกับปัญหาของยาเสพติด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ กล่าว

รมต ยุติธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่ากลยุทธ์ในการแก้ปัญหาต้องมีการปรับเปลี่ยน การเพิ่มมาตรการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวจะไม่แก้ปัญหาการระบาดของยาเสพติด

จากการประชุมที่กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดี รมต ยุติธรรมเป็นประธานในการหารือเกี่ยวกับมาตรการทางสังคมที่จะช่วยลดผลกระทบของยาเสพติดและติดยาเสพติดในชุมชน

ที่ประชุมได้มุ่งเป้าไปที่การแก้ปัญหาของเรือนจำที่แออัดและป้องกันการเพิ่มขึ้นของการใช้ยาบ้าในประเทศไทยซึ่งไทยได้ติดอันดับต้นของโลกในอัตราประชากรนักโทษที่แออัด และประมาณ 70% ของนักโทษต้องขังนั้นเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรม โดยมีปลัดกระทรวงฯ นาย ชาญเชาว์ ไชยะนุกิจ และประธานศาลฎีกา นาย วีระพล ตั้งสุวรรณ ก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

รมต ยุติธรรมเน้นว่า ปัญหายาเสพติดมีความหลากหลายและได้ตั้งข้อสังเกตว่าควรให้การดูแลแก่ครอบครัวและสังคม เพราะถือเป็นประเด็นปัญหาสุขภาพ ปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งปัญหากฎหมาย ซึ่งมีหลายมาตรการจะต้องดำเนินการจัดการกับปัญหายาเสพติด และจะต้องแก้ไขปัญหาพร้อมกัน ด้วยกันแบบองค์รวม

รมต ยุติธรรม กล่าวว่าประเทศไทยควรให้ความสำคัญมากขึ้นเกี่ยวกับมาตรการทางสังคม ซึ่งสามารถทำได้โดยการให้ความรู้แก่สมาชิกของประชาชนวัยรุ่นมีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบของยาเสพติดในชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นผู้ปกครองควรที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุตรหลานและชาวบ้านต้องสร้างความแน่นแฟ้นระหว่างสมาชิกในชุมชนเพื่อช่วยลดอันตรายที่เกิดจากยาเสพติดได้

รมต ยุติธรรมกล่าวต่อว่า ประเทศไทยควรอยู่ในสถานที่จะนำเฉพาะวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยมาจัดการกับยาเสพติด

อย่างไรก็ตามมาตรการทางกฎหมาย การลงโทษและการปราบปรามยังคงมีความจำเป็น และรัฐบาลได้มีการปฏิรูปกฎหมายยาเสพติดที่จะจัดการกับการละเมิดและการติดยาเสพติด

โดยได้มีการเปลี่ยนแปลง พรบ ยาเสพติดที่ผ่านทางสภานิติบัญญัติแล้ว ซึ่งวัตถุประสงค์ในการแก้ไขก็เพื่อให้มีการลงโทษให้เหมาะสมได้สัดส่วนกับความผิดทางอาญา

 

สมัครสมาชิก แจ้งข่าว IDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด


Thailand should adopt an integrated approach to tackle the problems of drug abuse and addiction, Justice Minister Suwaphan Tanyuvardhana says.

Strategies to solve the problems need to be adjusted, Mr Suwaphan said, adding legal measures alone would not solve the drug scourge.

He was speaking at a meeting in Bangkok Thursday which he chaired to discuss social measures to help curb the impacts of drug abuse and addiction on communities.

The meeting was aimed at solving the problem of overcrowded jails and preventing an increase in methamphetamine use. Thailand has one of the world's highest prison population rates and about 70% of prisoners are incarcerated for drug-related offences, he said.

The session was attended by officials including permanent justice secretary Chanchao Chaiyanukij and the president of the Supreme Court Veerapol Tungsuwan.

Drug abuse problems are diverse, Mr Suwaphan noted, saying they can cause family and social issues, health problems, economic problems, or serious legal issues. Several measures must be implemented to deal with drug problems and they must be applied simultaneously, Mr Suwaphan said.

Click here to read the full article.

Keep up-to-date with drug policy developments by subscribing to the IDPC Monthly Alert.

Thumbnail: Flickr CC Sanofi Pasteur