สิทธิมนุษยชน, ความยุติธรรมทา งอาญา

องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ทำการเรียกร้องให้ ประเทศฟิลิปปินส์ทำการยกเลิกการนำกลับมาใช้ของ พรบ โทษประหารชีวิต

องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ทำการเรียกร้องให้ประเทศฟิลิปปินส์ยกเลิกการนำกลับมาใช้ของ พรบ โทษประหารชิวิต

"ประเทศฟิลิปปินส์ควรรับทราบถึงความป่าเถื่อนของการนำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้ และควรยกเลิกกระบวนการต่างๆในการนำไปสู่การนำโทษดังกล่าวนั้นมาใช้," Phelim Kine, รองผู้บริหารองค์กร Human Rights Watch ในภูมิภาคเอเชียกล่าว เสาร์ที่ผ่านมา 

Kine กล่าวว่า การนำ death penalty  มาใช้จะไม่ช่วยแก้ปัญหาของประเทศในเรื่องยาเสพติด "การยกเลิกการลงโทษประหารชิวิตถือเป็นกระบวนการที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็นการลดทอนการกระทำความผิดทางอาญา

Kine กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ "การนำโทษประหารชิวิตกลับมาใช้ กลับจะเพิ่มระดับการละเมิดชิวิตของชาวฟิลิปปินส์ เพิ่มจากสงครามปราบปรามยาเสพติดที่ฆร่าและละเมิดชิวิตชาวฟิลิปปินส์ ตั้งแต่เริ่มเข้ารับตำแหน่ง ในวันที่ 30 มิถุนายน"

 

สมัครสมาชิก แจ้งข่าว IDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด


An international human rights watchdog urged the Philippines to reject a measure to reinstate death penalty.

"The Philippine government should acknowledge the death penalty's barbarity and reject any moves to reinstate it," Phelim Kine, Asia deputy director at Human Rights Watch said in a statement Saturday.

Kine said the reinstatement of the death penalty will not solve the country's problem on drugs and crime. "The failure of death penalty to deter crimes is "globally recognized," Kine explained.

"It will only add to the already horrific death toll that President Rodrigo Duterte's 'war on drugs' has inflicted on Filipinos since he took office on June 30," Kine said.

Click here to read the full article.

Keep up-to-date with drug policy developments by subscribing to the IDPC Monthly Alert.


สนับสนุนโดยทุนจาก

Open Society Foundations Robert Carr Fund

© 2021 International Drug Policy Consortium