โดย อนาสเตเชีย เบสเวอกก้า

งานสารคดีชิ้นใหม่ เรื่อง Stay Together to Stay Alive, สื่อให้เห็นถึงบทบาทด้านการลดอันตรายจากจากสเพยา ในประเทศคาจิสถาน

หนังสารคดี ได้มุ่งเน้นประเด็น การทำงานขององค์กรการกุศลที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการสร้างความเข็มแข็งให้แก่การลดอันตรายอย่างยั่งยืนโดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศชาวคาจิสถาน ได้กลายเป็นที่รู้จักในหมู่กลุ่มผู้นำความเคลื่อนไหวทางด้านสิทธฺมนุษยชนในภูมิภาคโดยรัฐบาลของประเทศคาจิสถานถือเป็นประเทศแรกที่นำกลยุทธ์การลดอันตรายมาใช้ในภูมิภาคทีวีปเอเชียกลางซึ่งรวมไปถึงโครงการการใช้เข็มเพื่อการเสพยา และให้บริการบำบัดยาเสพติดด้วยสารทดแทนอนุพันธิ์ฝิ่น ซึ่งถือเป็นวิธีการรับมือกับการลดอันตรายในภูมิภาคอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ถึงตอนนี้ รัฐบาลประเทศคาจิสถานยังหใ้บริการแก่ผู้ใช้ยาให้เข้าถึงให้บริการบำบัดยาเสพติดด้วยสารทดแทนอนุพันธิ์ฝิ่นเป็นจำนวนถึง ผู้ต้องขังจำนวน 450 คน ต่อวัน 

สมัครสมาชิก แจ้งข่าว IDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด


By Anastasia Bezverkha

A new documentary, Stay Together to Stay Alive, offers a glimpse into the world of harm reduction in Kyrgyzstan. The film focuses on how non-government organisations are ensuring sustainable state funding for harm reduction programmes in the country.

In recent decades, Kyrgyzstan has become known among some activist groups as the “pioneer of harm reduction” in the region. The Kyrgyz government was the first in the Central Asian region to introduce such strategies, including needle syringe programmes (NSPs) and opioid substitution therapy (OST). In an unusually progressive move for the region, the state also provides OST to 450 inmates who use opioids on a daily basis.

Click here to read the full article.

Keep up-to-date with drug policy developments by subscribing to the IDPC Monthly Alert.

Thumbnail: Flickr CC Needles Harm Reduction Exchange Asia