เด็กอายุ 9 ปี อาจจะถูกจำคุกในประเทศฟิลิปปินส์ได้ ภายใต้กฎหมายที่เสนอให้มีการแก้ไขขั้นต่ำของอายุในการรับผิดทางอาญา ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยประธานาธิบดีเอง ได้สร้างความกังวลต่อกลุ่มสหประชาชาติ และกลุ่มเพื่อความเคลื่อนไวในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน

ประธานาธิบดีDuterte ผลักดันให้กฎหมายเกี่ยวกับการรับผิดทางอาญาผ่านในเดือนธันวาคม รวมทั้ง การนำกลับมาใช้ของโทษประหารชีวิตและลดอายุขั้นต่ำของความรับผิดทางอาญา 15-9 ปี

ประธานาธิบดี ดุทเทอที ชนะการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เพราะปฏิญาณที่จะฆ่าพ่อค้ายาเสพติดนับหมื่นราย นอกจากนี้ยังมีรณรงค์เพื่อปิดช่องโหว่ในระบบยุติธรรมเด็กและเยาวชนที่เขาบอกว่านักค้ามนุษย์ได้รับอนุญาตให้ใช้ผู้เยาว์อยู่ในกระบวนการค้าสารเสพติด

"อาชญากรผู้ใหญ่จงใจใช้เยาวชนต่ำกว่า 15 ปี เพื่อการกระทำผิดเช่นค้ายาเสพติด" Pantaleon Alvarez ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของกฎหมายที่เสนอกล่าวในการให้คำอธิบาย

สมัครสมาชิก แจ้งข่าว IDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด


Children as young as 9 could be jailed in the Philippines for certain crimes under a proposed law backed by the president, sparking concern Monday, November 21, from the United Nations and rights groups.

President Rodrigo Duterte's allies have been pushing to pass laws by December that would restore the death penalty and lower the minimum age of criminal responsibility from 15 to 9.

Duterte won May elections largely because of a vow to kill tens of thousands of drug dealers, also promising on the campaign trail to close a loophole in the juvenile justice system that he said allowed traffickers to use minors as narcotic couriers. 

"Adult criminals knowingly and purposely make use of youth below 15 years of age to commit crimes, such as drug trafficking," Pantaleon Alvarez, one of the proposed law's main backers, said in an explanatory note.

Click here to read the full article.

Keep up-to-date with drug policy developments by subscribing to the IDPC Monthly Alert.

Thumbnail: Flickr CC Matthias Müller