ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาถอนพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษว่า ภายหลังจากการประชุมคณะทำงาน เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา ได้มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อเสนอผลการประชุมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  แต่ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนจึงรอฟังความเห็นจากกระทรวงยุติธรรมเพิ่มเติม

ซึ่งขณะนี้ได้ข้อสรุปว่า การเสพพืชกระท่อมเป็นวิถีชาวบ้านของประชาชนในหลายพื้นที่ที่นิยมบริโภค เพื่อเป็นการกระตุ้นการทำงาน ไม่มีผลเป็นอันตรายแต่อย่างใด รวมทั้งพืชกระท่อมมีประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์หลายประการ โดยเฉพาะเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้ ทางกระทรวงยุติธรรมจึงเห็นควรขอให้ถอนพืชกระท่อมไม่ให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และส่งเสริมให้พืชกระท่อมเป็นพืชสมุนไพร แต่ทั้งนี้ยังขอให้เป็นสารที่ถูกควบคุมในฐานะวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรม ยังเห็นว่าต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในกรณีที่นำพืชกระท่อมไปเป็นส่วนผสมกับยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ โดยกระทรวงจะรวบรวมผลการประชุมเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขภายในสัปดาห์หน้า

อ่านบทความฉบับเต็มที่นี่

สมัครสมาชิกแจ้งข่าวIDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด