การปฏิรูปนโยบายด้านยาเสพติดเคยเป็นประเด็นที่นักการเมืองส่วนใหญ่เลี่ยงที่จะพูดถึง แต่ในปัจจุบัน มีความเห็นร่วมกันในระดับโลกมากขึ้นว่า "สงครามปราบปรามยาเสพติด" ล้มเหลว โดยไม่สามารถช่วยลดการใช้ยา และยังส่งผลกระทบร้ายแรงและเป็นผลลบต่อความมั่นคงของมนุษย์และสาธารณสุข การปฏิรูปนโยบายด้านยาเสพติดจึงกำลังเป็นความท้าทายที่ผู้กำหนดนโยบายไม่อาจหลีกเลี่ยงอีกต่อไปได้

มีการเปลี่ยนแปลงที่รับรู้ได้ในบรรดาผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในภูมิภาค ที่เริ่มยอมรับโครงการลดอันตรายเพื่อการปฏิรูปและควบคุมยาเสพติด จากการเขียนของอัสมา จาฮังเกอร์ (Asma Jahangir) และไมเคิล คาซัตกินี (Michel Kazatchkine)

อ่านบทความฉบับเต็มที่นี่

สมัครสมาชิกแจ้งข่าวIDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด