ในโอกาสการประชุมสมาคมเอดส์โลกครั้งที่ 7 ว่าด้วยพยาธิวิทยา การรักษาและการป้องกันเอชไอวี (IAS 2013) สัปดาห์นี้ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ทางคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยนโยบายด้านยาเสพติด ( Global Commission on Drug Policy) และสมาคมเอดส์โลก (International AIDS Society) ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูง (High Level Panel) ด้านนโยบายด้านยาเสพติดและสาธารณสุข โดยเน้นสถานการณ์ในมาเลเซีย หลังการอภิปรายผ่านไปสองช่วง ผู้เชี่ยวชาญจากหลายโครงการมีความเห็นร่วมกันที่จะเปลี่ยนแนวทางการทำงานจากการห้ามไปสู่สาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อลดอันตรายต่อบุคคลและสังคม รวมทั้งการลดการแพร่ระบาดของเชื่อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ และวัณโรค

อ่านบทความฉบับเต็มที่นี่

สมัครสมาชิกแจ้งข่าวIDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด