ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มเครือข่ายคนทำงานด้านการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด กว่า 100 คน นำโดย นางลาวัลย์ สาโรวาท ผู้ประสานงานเครือข่าย เดินทางมายื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนทิศทางนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุติการกระทำความรุนแรงกับผู้ใช้ยา โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ซึ่งการบำบัดต้องเป็นไปอย่างสมัครใจ และรัฐบาลต้องเปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาสังคมและเครือข่ายผู้ใช้ยา ซึ่งเป็นเจ้าของปัญหาเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยและวางแผนแก้ไขปัญหาของผู้ใช้ยา

อ่านบทความเต็มรูปแบบที่นี่

สมัครสมาชิก แจ้งข่าว IDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด