จากการสืบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้ข้อมูลที่สอดคล้องต้องกันว่า กรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งแพร่กระจายของยาเสพติดแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แม้ว่าจะมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ยังไม่สามารถขจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดไปจากพื้นที่ได้

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมัยที่ 2 จึงประกาศสงครามกับยาเสพติด โดยกำหนดเป็นนโยบายหลักในการเข้ามาบริหารกรุงเทพมหานคร โดยมอบหมายให้ นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นทัพหน้าขับเคลื่อนแก้ปัญหายาเสพติดในเมืองหลวง

ปฏิบัติการกวาดล้างปัญหายาเสพติดในชุมชนทั้ง 50 เขต จึงเริ่มต้นขึ้นภายใต้โครงการ "แบงคอกเคลียร์" พร้อมจัดตั้ง  "ศูนย์อำนวยการกรุงเทพฯปลอดภัย ไร้ยาเสพติด" ทำหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายเกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ตำรวจ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. และผู้นำชุมชน เพื่อร่วมมือกันผลักดันให้ทุกชุมชนในกรุงเทพมหานครปลอดจากยาเสพติด

"ยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าจะแพร่ระบาดอยู่ในชุมชน ปัจจุบัน กทม.มีชุมชนที่จดทะเบียนแล้วกว่าสองพันชุมชน ที่เหลืออีกเท่าตัวยังไม่จดทะเบียน นอกจากนี้ยังมีบ้านเช่าและอพาร์ตเมนต์อีกกว่า 6 พันแห่ง ในจำนวนนี้มีถึงร้อยละ 33 เป็นชุมชนที่มียาเสพติดแพร่ระบาดอย่างหนัก จำเป็นที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน" พล.ต.ต.วิชัย ให้ข้อมูล

อ่านบทความเต็มรูปแบบที่นี่

สมัครสมาชิกแจ้งข่าวIDPC ทุกเดือน เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายยาเสพติด